Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών

Ειδικότητα

Η αύξηση της εγκληματικότητας στις μέρες  μας επιβάλλει τη δημιουργία ικανών στελεχών  που θα μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά  παραβατικές εκδηλώσεις  που θέτουν σε κίνδυνο  υλικά αγαθά, την περιουσία μας ακόμη και τη ζωή μας.  Η πρόληψη και η καταστολή είναι έννοιες  που  χαρακτηρίζουν  το Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας και τον καθιστούν απαραίτητο  στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας   γνωρίζει αυτοάμυνα , αυτοπροστασία, ασφάλεια προσώπων,  φρούρηση και οργάνωση χρηματαποστολών , πρόληψη ατυχημάτων.  Είναι εκπαιδευμένος σε  σκοποβολή  και εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Παροχές
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

  Πρόγραμμα Σπουδών

  A Εξάμηνο

  • Υγιεινή Και Ασφάλεια Στην Εργασία

  • Επαγγελματική Δεοντολογία – Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα

  • Περιβαλλοντική Αγωγή

  • Πρώτες Βοήθειες

  • Εγκληματολογία

  • Εισαγωγή Στο Δίκαιο

  • Ατομικά Και Κοινωνικά Δικαιώματα

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα

  B Εξάμηνο

  • Κοινωνική Ψυχολογία

  • Στοιχεία Ποινικού Δίκαιου

  • Στοιχεία Εργατικού Δίκαιου

  • Ανακριτική

  • Τουρισμός

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα

  Γ Εξάμηνο

  • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

  • Δημοσιές Σχέσεις

  • Ασφάλεια Προσώπων – Εγκαταστάσεων – Χρηματαποστολών

  • Μορφές Εταιριών

  • Στοιχεία Ποινικού Δίκαιου ΙΙ

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα

  Δ Εξάμηνο

  • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

  • Ασφάλεια Προσώπων – Εγκαταστάσεων – Χρηματαποστολών

  • Σκοποβολή

  • Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών

  • Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα