Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Πρώτες βοήθειες στον χώρο εργασίας
Πρώτες βοήθειες στον χώρο εργασίας
 1. Iσχύουσα νομοθεσία για τις πρώτες βοήθειες.
 2. Ρόλος του πρώτου βοηθού.
 3. Xρήση του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών.
 4. Βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών
 5. Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.
 6. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)
 7. Ασφαλείς, άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες στα παρακάτω:
 • Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Βασικές γνώσεις πνιγμονής
 • Καρδιακή Ανακοπή
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κρίση επιληψίας
 • Αιμορραγία
 • Εγκαύματα
 • Σωματική Καταπληξία
 • Αιφνίδιες δηλητηριάσεις
 • Αναφυλακτικό Σοκ
 • Κακώσεις των οστών,  μυών και αρθρώσεων
 • Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη
 • Τραύματα θώρακος
 • Τραύματα οφθαλμών
 • Μικρά τραύματα και πληγές
 • Εγκεφαλικό
 • Άσθμα
 • Διαβήτης
Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Πρώτες βοήθειες στον χώρο εργασίας

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*