Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Photoshop
/home/korelkog/public html/wp content/uploads/2015/12/photoshop
  • Αρχεία
  • Εργαλεία
  • Layers / channels
  • Μάσκες
  • Χρωματική διόρθωση
  • Φίλτρα
  • Σύνδεση εικόνων
  • Photoshop & web

Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Photoshop

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*