Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Εξειδίκευση στη Λογοθεραπεία
/home/korelkog/public html/wp content/uploads/2016/02/logotherapy korelko in

Ετήσιο Πρόγραμμα Λογοθεραπείας

Η Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που έχει ως αντικείμενο τις διαταραχές του λόγου και συγκεκριμένα την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των δυσκολιών που εμφανίζονται στην επικοινωνία, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Σκοπός

 • Βαθύτερη κατανόηση των παιδιών που αντιμετωπίζουν διαταραχή λόγου
 • Συνειδητοποίηση του εύρους παρέμβασης ως παιδαγωγοί και γονείς
 • Παρουσίαση των μεθόδων παρέμβασης ενός ειδικευμένου λογοθεραπευτή

Περιγραφή

 • Ορισμοί και Χαρακτηριστικά οργάνων και συστημάτων- Κινητική εξέταση αρθρωτικού  οργάνου
 • Βασικά στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της ακοής, της ομιλίας και του λόγου  
 • Φωνολογικά, μορφολογικά, πραγματολογικά και συντακτικά συστατικά της γλώσσας 
 • Νοητικές λειτουργίες που συμμετέχουν στο λόγο (αντίληψη, προσοχή, μνήμη)
 • Διαταραχή  Προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Καθυστέρηση λόγου, διαταραχές λόγου: τραυλισμός, δυσγραμματισμός δυσαρθρία, ταχυλαλία ,δυσλαλία  

 

Το σεμινάριο  περιλαμβάνει:

 • Σημειώσεις σε έντυπη μορφή και εργαλεία χειρισμού ανάλογων περιστατικών που χρήζουν αγωγής
 • Παραδείγματα αξιολόγησης και αποκατάστασης (οπτικό ή ηχητικό υλικό από συνεδρίες).
 • Ασκήσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών προφορικού λόγου.
 • Παρουσίαση εναλλακτικών προγραμμάτων επικοινωνίας (όπως το PECS).

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Σπουδαστές Προσχολικής Αγωγής , Σπουδαστές Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες , Φοιτητές, Παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους, Γονείς και εργαζόμενους σε φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και ΑΜΕΑ.

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Εξειδίκευση στη Λογοθεραπεία

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*