Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Ασφάλεια Η/Υ - Δικτύων & Internet
Ασφάλεια Η/Υ - Δικτύων & Internet
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια
  • Κρυπτογραφία, κρυπτογραφικά συστήματα
  • Ασφάλεια υπολογιστών
  • Ασφάλεια Internet

Διάρκεια Σεμιναρίου: 20 ώρες
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Ασφάλεια Η/Υ - Δικτύων & Internet

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*