Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Η Φυσικοθεραπεία επικεντρώνεται στη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης του ατόμου από τη βρεφική ηλικία μέχρι και τα βαθιά γεράματα. Ασχολείται με τη φυσική αποκατάσταση της υγείας και πλην της σωματικής προάγει και αποκαθιστά έμμεσα και την ψυχική και κοινωνική υγεία του ατόμου. Συνιστά ξεχωριστή μορφή θεραπείας – φροντίδας που εφαρμόζεται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλους τύπους ιατρικής φροντίδας.
Ως απόφοιτος της Ειδικότητας θα απασχολείσαι με άτομα που αντιμετωπίζουν καρδιοαναπνευστικά, νευρολογικά, παθολογικά, μετεγχειρητικά, ρευματολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα, αθλητικές κακώσεις, με τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τέλος με την εργονομική εκπαίδευση υγιών ατόμων. Οι τομείς που θα δραστηριοποιείσαι θα είναι:

 • Η υποβοήθηση στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών πράξεων.
 • Η υποβοήθηση στην εκτέλεση κινήσεων και ασκήσεων, στην εφαρμογή μέσων ηλεκτροθεραπείας, θερμοθεραπείας, ακτινοθεραπείας κ.α.
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και θεραπείας
 • Η προσαρμογή ατόμων με αισθητικοκινητικά προβλήματα σε παραγωγική δυσλειτουργία
 • Η μέριμνα για τη χρήση συσκευών οξυγονοθεραπείας
 • Η κινητοποίηση βαρέως πασχόντων
 • Η προετοιμασία και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
 • Η αρθρική κινητοποίηση

Οι χώροι απασχόλησης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα είναι:

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Κέντρα υγείας
 • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
 • Ιδρύματα και Κέντρα αποκατάστασης
 • Ιδρύματα φροντίδας και θεραπείας ΑΜΕΑ
 • Γηροκομεία
 • Δομές Ιατρικού Τουρισμού
 • ΚΑΠΗ
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Υδροθεραπευτήρια
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Αθλητικά κέντρα και χώροι αθλήσεων
 • Χώροι υπηρεσιών spa
 • Κατ’οίκον Παρεμβάσεις

 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 • Στοιχεία Νοσολογίας
 • Στοιχεία Ορθοπεδικής
 • Στοιχεία Ρευματολογίας
 • Υγιεινή
 • Ψυχολογία Αποκατάστασης
 • Κινησιολογία Ι, ΙΙ
 • Αρχές Μάλαξης
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Στοιχεία Χειρουργικής
 • Στοιχεία Παιδιατρικής
 • Στοιχεία Νευρολογίας
 • Στοιχεία Γηριατρικής
 • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή Ι
 • Αρχές Μετακίνησης Ασθενών
 • Κινησιοθεραπεία
 • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙ
 • Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
 • Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων
 • Πρώτες Βοήθειες - Περίδεση
 • Αθλητιατρική
 • Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
 • Εργομετρία
 • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙΙ
 • Νοσηλευτική

Ενδεικτικά τα σεμινάρια που διοργανώνονται από τον τομέα μας:

 • Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
 • Υδροθεραπεία
 • Κρουστικός υπέρηχος
 • Φυσικοθεραπεία σε άτομα με ΑΕΕ και ΚΕΚ
 • Θεραπευτική Ιππασία

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*