Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Φαρμακείου

Το σύγχρονο φαρμακείο είναι ένας χώρος με τεράστια γκάμα προϊόντων και πολύ υψηλές απαιτήσεις. Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά πρέπει να στελεχώνεται από άτομα με ευρύ πεδίο  γνώσεων.

Ο Βοηθός Φαρμακείου - Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών είναι ο επαγγελματίας που με τις γνώσεις του συντελεί στην ομαλή και ταυτόχρονα κερδοφόρα λειτουργία ενός φαρμακείου. Αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη για κάθε φαρμακοποιό καθώς γνωρίζει:

-Να εκτελεί συνταγές
-Πώς λειτουργεί η μηχανοργάνωση του φαρμακείου
-Να πραγματοποιεί παραγγελίες σε φαρμακευτικές εταιρείες
-Να παρασκευάζει φαρμακευτικά σκευάσματα και καλλυντικά
-Να εξυπηρετεί και να κατατοπίζει τους πελάτες του φαρμακείου
-Να μετράει την πίεση και να κάνει ενέσεις με βάση τις οδηγίες του/της
φαρμακοποιού
-Να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των Ά υλών
-Να φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση του φαρμακευτικού
εξοπλισμού
-Πώς πρέπει να γίνεται η συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων
-Τις διαδικασίες για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου
εργασίας

Για τους λόγους αυτούς μπορεί να εργαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο Δημόσιο ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στους εξής τομείς:

-Σε φαρμακεία
-Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων
-Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών
-Σε Νοσοκομεία, Εταιρείες, Ιδρύματα
-Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, στο Κέντρο Ερευνών
-Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Έλα στο ΙΕΚ Κορέλκο και θα αποκτήσεις όλες τις τεχνικές γνώσεις που θα χρειαστείς ως Βοηθός Φαρμακείου - Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών. Στα σύγχρονα εργαστήρια μας, μαζί με έμπειρους καθηγητές με χρόνια εμπειρία στο χώρο, θα γίνεις κι εσύ ένας περιζήτητος επαγγελματίας!

 • Φαρμακολογία - Tοξικολογία
 • Γενική Xημεία
 • Aναλυτική Xημεία
 • Oργανική Xημεία
 • Bιοχημεία
 • Φυσικές & Xημικές Διεργασίες
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
 • Στατιστική
 • Xημική Tεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Φυσικής
 • Mέθοδοι Eλέγχου Φαρμάκων
 • Φαρμακευτική Tεχνολογία
 • Kοσμετολογία
 • Kανόνες Kαλής Λειτουργίας Παραγωγής
 • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
 • Έλεγχος & Aξιολόγηση Kαλλυντικών
 • Mάρκετινγκ Φαρμάκων & Kαλλυντικών
 • Πρακτική
 • Χρήση Η/Υ
 • Αγγλικά

Ενδεικτικά τα σεμινάρια που διοργανώνονται από τον τομέα μας:

 • Γενόσημα φάρμακα: κίνδυνος ή όφελος
 • Αντικαρκινικά φάρμακα
 • Παραφαρμακευτικά προϊόντα
 • Κλινικές δοκιμές φαρμάκων
 • Τοξικολογικές επιδράσεις φαρμάκων

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Βοηθός Φαρμακείου