Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Είναι γνωστό ότι στην εποχή μας η τεχνολογία των υπολογιστών παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και αποδοτική διαχείριση κάθε μορφής Οργανισμού ή Επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εφαρμογές προγραμμάτων Πληροφορικής καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο απαραίτητη κρίνεται η παρουσία εξειδικευμένων στελεχών που θα επανδρώσουν τόσο τις επιχειρήσεις που απλά χρησιμοποιούν προιόντα πληροφορικής όσο και αυτές που τα κατασκευάζουν ή τα πωλούν. Τα στελέχη αυτά ασχολούνται με την ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών Πληροφορικής, με την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας Πληροφορικής, αλλά είναι ταυτόχρονα σε θέση να αναλάβουν τη διαχείριση της ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων όπως επίσης και τη διαχείριση συστημάτων παροχής υπηρεσιών Internet.

Η ειδικότητα του Τεχνικού λογισμικού Η/Υ των Σχολών Κορέλκο, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς προετοιμάζει με μεθοδικότητα τα εξειδικευμένα στελέχη που θα καταλάβουν κομβικές θέσεις στον τομέα της Πληροφορικής σε κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση.

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι Γλώσσα προγραμματισμού Ι (PASCAL)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών INTERNET
 • Βάσεις Δεδομένων Ι
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
 • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (PHOTOSHOP)
 • Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (VISUAL BASIC)
 • Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙΙ
 • Γλώσσα Προγραμματισμού V (client server με εργαλεία IDE στη διαχείριση RDBMS)
 • Γλώσσα Προγραμματισμού VΙ (C#)

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*