Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεπικοινωνιών

Η ραγδαία εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρει, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών ανοίγουν ένα νέο κύκλο ευκαιριών τόσο για τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κινητής τηλεφωνίας όσο και για τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής των αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και εξαρτημάτων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας-Συστημάτων Επικοινωνιών» έχοντας λεπτομερή γνώση των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μπορούν να ενταχθούν επαγγελματικά στους πιο πάνω χώρους.

Η εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνιών αποτελούν τους κυριότερους ρόλους τους. Μπορούν όμως επίσης να απασχοληθούν σε εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων όπως και σε καταστήματα πώλησης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

 • Αγγλικά Ι ΙΙ ΙΙΙ IV
 • Χρήση Η/Υ Ι ΙΙ
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι ΙΙ
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι ΙΙ
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Δίκτυα Η/Υ
 • Τεχνική Επικοινωνίας -  Επιχειρηματικότητας
 • Ασφάλεια Εργασίας - Η/Μ Ακτινοβολία & Περιβάλλον
 • Κινητή Τηλεφωνία Ι II
 • Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ
 • Μετάδοση Τηλεπικοινωνιακών Σημάτων Ι II
 • Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Εφαρμογές Η/Υ στις Τηλεπικοινωνίες
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικές Οργάνωσης

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεπικοινωνιών

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*