Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Τεχνικός Η/Υ & Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου
Τεχνικός Η/Υ & Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου

Ένα σύγχρονο περιβάλλον γραφείου στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτική λειτουργία του στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων, περιφερειακών αλλά και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών όπως το FAX και η φωτοαντιγραφική μηχανή.

Οι πιο πάνω όμως συσκευές έχουν ανάγκη από συντήρηση, και επιδιόρθωση σε περίπτωση βλάβης, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η παρουσία εξειδικευμένων τεχνικών που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους σύγχρονους εργασιακούς χώρους.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου» μπορεί να εργαστεί στο τμήμα συντήρησης και επισκευής αντιπροσωπειών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου αλλά και σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην εγκατάσταση, συντήρηση και προγραμματισμό δικτύων Η/Υ. Μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε αντιπροσωπείες και εταιρίες κατασκευής ψηφιακών και αναλογικών κυκλωμάτων όπως π.χ σε εταιρίες κατασκευής πλακετών. Μπορεί τέλος να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο.

 • Αγγλικά Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV
 • Χρήση Η/Υ Ι ΙΙ
 • Ηλεκτροτεχνία - Αρχές Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας
 • Στοιχεία Μηχανικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Διατάξεων
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι ΙΙ
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι ΙΙ
 • Εισαγ. στους Η/Υ & Προγραμματισμός
 • Μικροεπεξεργαστές
 • Επικοινωνίες
 • Ηλεκτρονικές Διατάξεις & Μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών
 • Τηλεπικοινωνιακές Τερματικές Διατάξεις
 • Προσωπικός Ηλεκτρον. Υπολογιστής
 • Λειτουργικά Περιβάλλοντα Ι ΙΙ
 • Δίκτυα Ηλεκτρον. Υπολογιστών Ι ΙΙ
 • Φωτοαντιγραφική Μηχανή Ι ΙΙ
 • Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Τεχνικός Η/Υ & Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*