Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Σπουδές Hotel Management
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
Σπουδάζοντας Hotel Management στην Κορέλκο θα ανοίξουν για εσένα όλες οι προπτικές καριέρας στον Τουρισμό.

Το μεγάλο εύρος των γνώσεών που θα αποκτήσεις θα σου επιτρέψει να βρεις σε οποιοδήποτε τμήμα μιας τουριστικής ή μη εταιρείας:

Λογιστήριο, Marketing, Πωλήσεις, Τμήμα Προσωπικού κλπ.

Το επάγγελμα σου θα έχει ως αντικείμενο τη γενική οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης, την οικονομική της κατάσταση, την αξιολόγηση και αξιοποίηση του προσωπικού της, το Marketing των προϊόντων της και την οργάνωση της παραγωγής της.
✓ Γίνε ικανό Στέλεχος σε τουριστικό γραφείο
✓ Διαχειρίσου πακέτα διακοπών και κρατήσεις εισιτηρίων
✓ Οργάνωσε τουριστικά πακέτα αναψυχής και επαγγελματικά events που απαιτούν μετακίνηση στο εσωτερικό – εξωτερικό
Ο απόφοιτος του τμήματος Hotel Management της ΚΟΡΕΛΚΟ μπορεί να εργαστεί σε:
Μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρείες
Τράπεζες
Δημόσιους Οργανισμούς
Δημοτικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες
Η ειδικότητα του βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις της:
 • Οικονομίας.
 • Management.
 • Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των χρήσεων και των εφαρμογών των παραπάνω επιστημών και τεχνικών στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Τα ειδικά επαγγελματικά του προσόντα του επιτρέπουν να:
 • Δημιουργεί και να παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα.
 • Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις.
 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής μονάδας.
 • Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου.
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών.
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο.
 • Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κλπ εγγράφων.
 • Εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές.
 • Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες.
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες απ’ όλα τα τμήματα της επιχείρησης.
 • Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικινομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων.
 • Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης.
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις για την επικοινωνία.
 • Εφαρμόζει πρακτικές Δημοσίων Σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης.
Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Σπουδές Hotel Management

etiketes_formas