Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Μαιευτική
Βοηθός Νοσηλευτικής Μαίας

Η Μαιευτική επικεντρώνεται στην προαγωγή και υποστήριξη της υγείας της γυναίκας σε όλες τις φάσεις της ζωής της, καθώς και στην προαγωγή και υποστήριξη της υγείας του νεογνού. Ως ειδικότητα μπορεί να συνεισφέρει στην πρόληψη προ-, περί- και μεταγεννητικών επιπλοκών τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού. Είναι επιστήμη και τέχνη άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γένεση της ζωής.

Ως απόφοιτος της Ειδικότητας θα απασχολείσαι με γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, εγκύους, επίτοκους, λεχώνες και νεογνά. Οι τομείς που θα δραστηριοποιείσαι υπό την επίβλεψη του μαιευτήρα/ γυναικολόγου είναι:

 • Η προαγωγή και προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των νεογέννητων και των λεχώνων.
 • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των γυναικών στην ικανότητα διεκπεραίωσης του μητρικού τους ρόλου μέσω προγραμμάτων προετοιμασίας για τον γονεικό ρόλο, τον τοκετό, τη λοχεία, το νεογέννητο και την ενδυνάμωση της οικογένειας.
 • Η ενημέρωση και εκπαίδευση των γυναικών για την προαγωγή της συμμετοχής τους στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την εγκυμοσύνη τους.
 • Η παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης και η ενημέρωση για τις αναγκαίες εξετάσεις που θα επιτρέψουν την έγκαιρη διάγνωση κυήσεων υψηλού κινδύνου.
 • Η εκπαίδευση του πληθυσμού για την πρόληψη και προαγωγή της αναπαραγωγικής υγείας.
 • Ο οικογενειακός προγραμματισμός και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.
 • Η αξιολόγηση, παρακολούθηση και φροντίδα της γυναίκας και του εμβρύου κατά τον τοκετό με τα κατάλληλα τεχνητά και κλινικά μέσα.
 • Η έγκαιρη αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων ανώμαλης ή δυνητικά ανώμαλης κατάστασης στη μητέρα και το έμβρυο.
  και τεχνητά μέσα.
 • Η εξέταση και παρακολούθηση της προόδου της μητέρας και του νεογνού κατά τη λοχεία και η παροχή στη μητέρα των αναγκαίων συμβουλών και στήριξης για τη φροντίδα του νεογέννητου.
 • Οι χώροι απασχόλησης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα είναι
  Μαιευτήρια/ Γυναικολογικές κλινικές
 • Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία στις μαιευτικές, γυναικολογικές κλινικές καθώς και στα τμήματα νεογνών.
 • Φορείς ανώδυνου τοκετού και φροντίδας νεογνών
 • Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Ιδιωτικά Ιατρεία
 • Μονάδες Φροντίδας Νεογνών
 • Κέντρα Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων
 • Φυλακές
 • Ξενώνες
 • Κατ’οίκον Παρεμβάσεις

 • Νοσηλευτική
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Ανατομία Φυσιολογία
 • Φαρμακολογία
 • Υγιεινή Μικροβιολογία
 • Χειρουργική
 • Παθολογία
 • Διαιτητική
 • Στοιχεία Ψυχιατρικής-Νευρολογίας
 • Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
 • Γυναικολογία
 • Αποστείρωση-Απολύμανση
 • Χειρουργική Αναισθησία
 • Μαιευτική
 • Παιδιατρική-Νεογνολογία
 • Γυναικολογική Χειρουργική-Μαιευτική
 • Μαιευτική-Γυναικολογία (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
 • Μαιευτικές Τεχνικές –Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών.

Ενδεικτικά τα σεμινάρια που διοργανώνονται από τον τομέα μας:

 • Μητρικός Θηλασμός
 • Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
 • Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Υπογονιμότητα
 • Κυήσεις υψηλού κινδύνου

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Μαιευτική